Co je pojištěno

Pojištěny jsou vklady jak občanů (fyzických osob), tak firem (právnických osob), vedené v bankách, stavebních spořitelnách nebo družstevních záložnách v české nebo cizí měně, včetně úroků.

Novinky v pojištění vkladů od 1. 1. 2016 naleznete zde.

Pojištěné vklady

Pojištěny u Fondu pojištění vkladů jsou zcela automaticky např. všechny následující druhy vkladů vedené u bank, stavebních spořitelen nebo družstevních záložen.

  • Běžné účty v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob
  • Spořicí účty v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob
  • Termínované účty v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob
  • Vkladové účty v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob
  • Vkladní knížky v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob

Nepojištěné vklady

  • Směnky a cenné papíry (např. akcie, dluhopisy, podílové listy)
  • Vklady bank (mezibankovní vklady), finančních institucí (např. investičních společností, penzijních fondů, podílových fondů, pojišťoven), zdravotních pojišťoven a státních fondů. Pojištění vkladů se tedy nevztahuje na důchodové spoření, doplňkové penzijní spoření, životní pojištění a kapitálové pojištění
  • Podřízené dluhy (vklady, které je pojištěná instituce oprávněna zčásti zahrnout do svého kapitálu)
  • Předplacené platební karty nespojené s žádným účtem, vydané ve formě elektronických peněz (např. Blesk peněženka, Cool karta, Napka, my paysafecard, apod.)

Vklady vedené v pobočkách zahraničních bank

Tyto vklady jsou pojištěny u systému pojištění vkladů v zemi, ve které má sídlo mateřská banka. Minimální úroveň pojištění vkladů je v zemích EU, stejně jako v ČR, 100% vkladu, maximálně však 100 000 EUR. Informace o pojištění vkladů je vkladatelům povinna poskytnout příslušná pobočka zahraniční banky nebo je možné je získat u příslušného systému pojištění vkladů. Pobočky bank ze zemí mimo EU se povinně účastní systému pojištění vkladů v ČR.


Věděli jste, že..?