Formuláře

Při nárokování výplaty náhrady pojištěných vkladů nemusí klient vyplňovat žádný formulář. Stačí, když se na výplatním místě prokáže platným průkazem totožnosti. Mohou však nastat situace, kdy si žadatel nemůže peníze vyzvednout osobně, ale může někoho zmocnit k vyzvednutí plnou mocí. Pro usnadnění dále najdete formulář plné moci - plná moc (.doc).

V případě výplaty náhrady vkladu, který není veden na fyzickou osobu musí klient předložit doklad opravňující ho k vyzvednutí vkladu - přehled dokladů (.doc).

Pokud se klient domnívá, že mu nebyla přiznána správná výše náhrady, může využít proces reklamace. Níže najdete reklamační formulář, který po vyplnění zašlete na adresu Fond pojištění vkladů - reklamační protokol (.doc).