Probíhající výplaty

Přehled pojištěných institucí, u kterých probíhá výplata náhrad vklad

Název Datum zahájení
výplaty náhrad
Datum ukončení
výplaty náhrad
Vyplácející banka
Metropolitní spořitelní družstvo 27. 1. 2014 27. 1. 2017 Česká spořitelna, a.s.
WPB Capital, spořitelní družstvo 14. 10. 2014 14. 10. 2017 Česká spořitelna, a.s.